מנחם זיידה

Menachem_prof

מנחם זיידה , מנהל מח' הוצאה לפועל