חוזים

 

"כרתנו ברית את מוות ועם שאוֹ‏ל עשינו חוזה" (ישעיהו, כ"ח, ט"ו).

החוזה הוא הסכמה חברתית המוכרת על ידי החוק, וניתנת לאכיפה על ידי בית המשפט. החוק, ובאמצעותו, בתי המשפט, מעניקים סעדים למי שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה, לרבות סעדי פיצויים ואכיפה. חוזה יכול להיכרת גם בעל פה. העובדה שהחוזה אינו כתוב אינה פוגמת בהסכמה שבין הצדדים לכלל זה מספר חריגים בדינים שונים. בדין הישראלי קיימת הקפדה יתרה בעניין חוזים במקרקעין לגביהם קיימת דרישת הכתב.

ההגנה הטובה ביותר על מי שנכנס בהסכם כלשהו היא בקבלת יעוץ משפטי מוקדם ובניסוח הסכם טוב בעזרת מומחה, רק כך יוכלו צדדים לעסקה להבטיח את השקעתם וקיום רצונם באופן הטוב ביותר. משרדנו מיעץ ומנסח מגוון חוזים רחב בתחום האזרחי והמסחרי (חוזים באתרי אינטרנט), מקרקעין ונדל"ן.